Ostatnio dodane

 • Tłuszcze
 • Produkty roślinne
 • Mąka
 • Dodatki technologiczne
 • Mąka pszenna
 • Woda
 • Drożdże
 • Sól
 • Sprzęt
 • Metoda 5 fazowa
 • Zakwas pszenny
 • Zakwas żytni
 • Metoda 3 fazowa
 • Metoda 2 fazowa
 • Chleb pszenny
 • Chleb pszenny na zaczynie

Pieczywo żytnie

 • Żytni razowy na miodzie
 • Żytni razowy
 • Badanie kwasowości

Chleb prądnicki

Źródła: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gdzie kupić: Krakowskie Wypieki Sp. z o.o. Sp. K. ul. Kornela Makuszyńskiego 8A, 31-752 Kraków: Strona WWW

Wygląd:

Owalny, względnie okrągły, skórka posiada cienką warstwę otrąb żytnich. W przekroju barwa jasna, porowatość równomierna.

Kształt:

Zbliżony do owalu z łagodnie zmniejszającą się szerokością do tzw. „piętki”. Okrągły o handlowej średnicy około 500mm.

Wielkość:

1. Chleb o wadze 4500g – okrągły: średnica około 500mm; owalny: długość około 650 mm, szerokość w środku bochenka 300-350mm, wysokość 120-150mm 2. Chleb o wadze około 14000g – długość około 1000mm, szerokość w środku bochenka 450-500mm, wysokość 120-150mm

Konsystencja:

Porowatość średnia do dość równomiernej. Miękisz przy lekkim nacisku powinien wrócić do stanu pierwotnego bez uszkodzenia struktury. Grubość skórki około 6mm.

Smak i zapach:

Smak właściwy – charakterystyczny dla tego rodzaju chleba. Zapach charakterystyczny dla chleba produkowanego na kwasie żytnim.

Barwa (zewnętrzna i na przekroju) :

Kolor skórki brązowy do ciemnobrązowego z częścią luźnej posypki otrębami żytnimi, której intensywność na przekroju bochenka maleje w kierunku miękiszu

Inne dodatkowe informacje:

Surowce o wysokiej jakości, szczególnie w odniesieniu do mąk.

Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:

Chleb prądnicki został odtworzony na podstawie wzmianek w literaturze, informacji z Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Prądnika – dzisiejszej dzielnicy miasta Krakowa. Powyższe informacje oraz wysokie kwalifikacje piekarzy krakowskich, a także wykorzystanie dobrych mąk z małopolski (gmina Michałowice) pomogły uzyskać chleb o niepowtarzalnych walorach smakowych. O dobrze wypieczonych bochenkach można powiedzieć, że im chleb czerstwiejszy, tym lepszy (utrzymuje świeżość przez kilka tygodni). Tradycja wypieku chleba prądnickiego sięga XV w., kiedy to biskup Wojciech Jastrzębiec w 1421 r. nadał część gruntów w Prądniku Białym swemu kucharzowi, zobowiązując go jednocześnie do dostarczania chleba na stół biskupi. Z tego czasu biorą się początki sławnego (także w Warszawie) chleba prądnickiego. Legenda głosi, że pierwszy upieczony po żniwach bochenek chleba wójt krakowski zanosił królowi na Wawel, a burmistrz krakowski co roku na św. Jana zawoził go królowi Stanisławowi Augustowi do Warszawy. Warto też wspomnieć, mówiąc o tradycji, iż tylko piekarze wspólnie z rzeźnikami i szewcami zostali wymienieni w dokumencie lokacji Miasta Krakowa z roku 1257 wydanym przez księcia Bolesława Wstydliwego (patrz AKT LOKACJI m. Krakowa – Muzeum Historyczne m. Krakowa). Zezwolił on tym branżom (jeszcze nie rzemieślnikom, cechy rzemieślnicze powstały kilkanaście lat później) na pobudowanie na krakowskim rynku kramów, które umożliwiały piekarzom sprzedaż pieczywa. 

Chleb prądnicki zarejestrowany jako chronione oznaczenie geograficzne

W dniu 12 marca 2011 roku chleb prądnicki został zarejestrowany przez Komisję Europejską jako chronione oznaczenie geograficzne (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 242/2011 z dnia 11 marca 2011 r.).Chleb prądnicki jest 24 polskim produktem włączonym do unijnego systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.Chleb prądnicki jest tradycyjnym chlebem ciemnym, na zakwasie żytnim, wytwarzanym zgodnie z tradycyjną recepturą. Szczególną jego cechą jest bardzo duży rozmiar. Ze względu na tą cechę, która pociąga za sobą odpowiednio długi proces produkcji, wymaga szczególnego kunsztu piekarskiego. Chleb prądnicki może być wypiekany w kształcie owalnym  lub okrągłym o gramaturze ok. 4,5 kg. Na specjalne okazje wypieka się również chleb prądnicki o kształcie owalnym o gramaturze ok. 14 kg.  Skórka chleba prądnickiego ma grubość około 6 mm, jest koloru brązowego do ciemnobrązowego, o jednolitej powierzchni lub z widocznymi pęknięciami, pokryta cienką warstwą otrąb żytnich. W przekroju chleb ma barwę jasną i jest równomiernie porowaty. Chleb prądnicki ma smak właściwy, charakterystyczny dla tego rodzaju pieczywa, a zapach charakterystyczny dla chleba produkowanego na zakwasie żytnim. Nazwy chleb prądnicki można używać jedynie w odniesieniu do chleba wytwarzanego zgodnie z tradycyjną recepturą z XV wieku, w piekarniach położonych w granicach administracyjnych miasta Krakowa.Przed wprowadzeniem do obrotu produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę, producenci muszą poddać się kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją. Ma ona na celu potwierdzenie, że na każdym etapie wytwarzania danego produktu spełnione zostały wymagania specyfikacji. Pozytywny wynik kontroli jest gwarancją wysokiej jakości produktu, co w konsekwencji odgrywa ogromną rolę przy budowaniu zaufania konsumentów i powoduje wzrost popytu na dany produkt.Producent wnioskujący o zarejestrowanie nazwy chleb prądnicki, jako organy kontrolne upoważnione do przeprowadzania kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją wybrał upoważnione jednostki certyfikujące- COBICO Sp. z o.o. oraz Biocert Małopolska Sp. z o.o.