Ostatnio dodane

 • Tłuszcze
 • Produkty roślinne
 • Mąka
 • Dodatki technologiczne
 • Mąka pszenna
 • Woda
 • Drożdże
 • Sól
 • Sprzęt
 • Metoda 5 fazowa
 • Zakwas pszenny
 • Zakwas żytni
 • Metoda 3 fazowa
 • Metoda 2 fazowa
 • Chleb pszenny
 • Chleb pszenny na zaczynie

Pieczywo żytnie

 • Żytni razowy na miodzie
 • Żytni razowy
 • Badanie kwasowości

Woda

Woda

 

 

Woda jest drugim najważniejszym, obok mąki, pod względem ilości, surowcem używanym w produkcji piekarskiej.

 

 • Rola wody jest wieloraka. Jest rozpuszczalnikiem i środowiskiem dla wielu reakcji substancji organicznych i nieorganicznych, kształtuje właściwości organoleptyczne, jest czynnikiem strukturotwórczym np. nadaje odpowiednią giętkość makrocząsteczkom.
 • Zawartość wody, w zależności od gatunku mąki i gatunku pieczywa wynosi 40-50% masy pieczywa. Woda stanowi rozpuszczalnik szeregu składników mąki takich jak cukry, białka rozpuszczalne i kwasy.
 • W mące pszennej pod wpływem wody następuje pęcznienie białek glutenowych i skrobi, a w mące żytniej pęcznienie gum i śluzów, co nadaje odpowiednią strukturę ciastu żytniemu. Woda jest niezbędnym czynnikiem fermentacji alkoholowej ciasta. Umożliwia równomierne rozprowadzenia drożdży w masie ciasta. Woda pomaga także w równomiernym rozprowadzeniu wszelkich składników w cieście.

Woda w produkcji piekarskiej:

 

 • nie powinna zawierać często spotykanego dodatku chloru. Chlor hamuje rozwój drożdży, unieczynnia działanie enzymów niezbędnych do stałego tworzenia się cukrów wykorzystywanych przez drożdże w fermentacji alkoholowej ,
 • powinna być przeźroczysta , bezbarwna wolna od obcych zapachów i smaku,
 • woda stosowana w piekarstwie powinna odpowiadać cechom wody zdatnej do picia, jakość wody regulują stosowne przepisy, które powinny być przestrzegane i w tym celu stacje sanitarno-epidemiologiczne (Sanepid) wykonują badania kontrolne wydając orzeczenia o przydatności od spożycia,
 • powinna być średnio twarda, twardość wody zależy od obecności w niej soli wapnia oraz soli magnezu,
 • twardość wody ma znaczenie technologiczne z kilku względów, zbyt twarda woda hamuje procesy fermentacyjne, duża zawartość soli w wodzie wpływa na zmniejszenie elastyczności i rozciągliwości glutenu,  co daje nieco twardsze ciasto, mniej porowate, o mniejszej objętości , jednakże zbyt miękka woda może również częściowo zahamować fermentację z powodu braku soli mineralnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju drożdży, 
 • twardość wody określa się w tzw. stopniach niemieckich (0n) oznaczających liczbę gramów tlenku wapnia (CaO) w 100 cm 3. Przyjmuje się  do 10 0n jako wodę miękką, w zakresie 10-20 0n jako twardą, ponad 30 0n jako bardzo twardą,
 • oprócz ustalenia twardości wody ważne jest również umiejętne dozowanie wody do ciasta pod względem jej temperatury i ilości.   

artykuł pochodzi z Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego, nr 10/2015